Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Jedno z celosvětově nejvýznamnějších cvičení kybernetické bezpečnosti – Cyber Coalition 2023 hostil estonský Tallinn (27. listopadu – 1. prosince 2023). Česká republika se ho účastnila už po třinácté. Akci organizovalo NATO ve spolupráci s NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO CCD COE).

Hlavním cílem Cyber Coalition 2023 byl praktický nácvik spolupráce a koordinace při řešení kybernetických bezpečnostních incidentů napříč státy i jednotlivými sektory. Účastníci se seznámili s kybernetickými útoky odrážejícími současné bezpečnostní trendy, nechyběl ani právní rozměr řešení jednotlivých situací.

Cvičení má předem připravený scénář, podle něhož účastníci řeší úkoly zaměřené na procesní a koordinační aspekty spolupráce. Organizátoři vytvořili virtualizované prostředí Cyber Range, které simuluje síťovou infrastrukturu. Cvičící týmy z celého světa se připojily vzdáleně – v souladu s principem „train as you fight“. Za NÚKIB se zapojili kolegové jak z technických, tak i z netechnických celků, včetně cyber attaché při NATO Petra Novotného.

Přímo v Tallinnu pak NÚKIB reprezentovala ředitelka Odboru cvičení a vzdělávání Alena Tovarňák Leciánová, mj. se tam také zúčastnila bilaterální schůzky s estonskou Information System Authority (RIA). „Samotnému cvičení předchází náročný roční plánovací cyklus. Zahrnuje pracovní setkání s aliančními a partnerskými státy, ale také intenzivní práci v ústředí. Nezbytná je úzká spolupráce s organizátory, právě díky ní vznikají realistické scénáře. Velkou zásluhu na tom mají lidé z plánovací skupiny, slova "ne" nebo "nepomůžu" pro ně neexistují. Cvičení tedy dostává svému jménu – je to koalice,“ dodala ředitelka Tovarňák Leciánová.

Letošního ročníku Cyber Coalition se zúčastnili zástupci států NATO a dále Gruzie, Irsko, Japonsko, Korejská republika, Švédsko, Švýcarsko a Ukrajina. Mimo to se do cvičení zapojila i Evropská komise a Evropská služba pro vnější činnost. Za Českou republiku kromě odborníků z NÚKIB cvičili mimo jiné také vojáci a aktivní záložníci z Velitelství informačních a kybernetických sil Armády ČR.