Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Podle § 26 písm. d) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat mají povinné osoby podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů povinnost zohlednit doporučení v oblasti kryptografických prostředků vydaná Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost za účelem ochrany aktiv informačního a komunikačního systému.

NÚKIB dne 8. 6. 2022 vydal aktualizovanou verzi dokumentu obsahující doporučení v oblasti kryptografických prostředků. Soubor naleznete zde.

Své dotazy, návrhy a připomínky můžete sdělovat na emailovou adresu: kryptoalgoritmy@nukib.cz.

Doporučení v oblasti kryptografických prostředků