Úvodní stránka

Logo NÚKIB

NÚKIB vytvořil brožuru bezpečného chování v kyberprostoru pro vrcholové vedení organizací

Kybernetické útoky často cílí na uživatele, kdy se útočník snaží uživatele přimět k chybě. Pro útočníky jsou velmi zajímaví čelní představitelé organizací. Management mívá rozsáhlá přístupová práva k nejcitlivějším datům a často i k nastavení systémů, tudíž pokud útočníci získají kontrolu nad účty managementu organizace, mohou napáchat obrovské škody. Proto se Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zaměřil na tuto skupinu uživatelů detailněji a vytvořil pro ně novou brožuru s pravidly bezpečného chování. Tato brožura se snaží stručně a jasně popsat základní opatření, které jsou realizovatelné na úrovni uživatele. Nejde o vyčerpávající souhrn všech opatření a důrazně doporučujeme řídít se požadavky a doporučení bezpečnostních specialistů jednotlivých organizací.

Brožura je koncipována jako doporučení a nenahrazuje plnění zákonných povinností ani školení, která jsou na některých pozicích nezbytná. Jejím cílem je předat základní pravidla bezpečného chování v kyberprostoru vrcholovému managementu organizací bez ohledu na to, zda jde o státní nebo soukromý sektor. „Do působnosti NÚKIB spadá řada soukromých i veřejných institucí, jejichž management čelí více méně podobným typům útoků, proto je v tomto materiálu nerozlišujeme,“ vysvětluje ředitel odboru regulace Adam Kučínský.

Materiál se sice zaměřuje na vrcholový management, ale většinu pravidel by měli respektovat i řadoví zaměstnanci. I oni totiž mohou nezodpovědným chováním způsobit značné škody. „Zaměření na vrcholový management má i ten důvod, že jsou to právě tito lidé, kteří by měli jít svým zaměstnancům příkladem. Pokud zaměstnanci uvidí, že šéf nerespektuje ani základní pravidla kybernetické bezpečnosti, těžko je budou sami dodržovat,“ shrnuje Kučínský.

Materiál od NÚKIB již dostali všechny subjekty regulované zákonem o kybernetické bezpečnosti a další partneři. Nyní jej dáváme k dispozici i široké veřejnosti. 

Základní bezpečnostní opatření pro vrcholové vedení - barevná brožura
 
Základní bezpečnostní opatření pro vrcholové vedení - černobílá brožura
 
Základní bezpečnostní opatření pro vrcholové vedení - barevný plakát
 
Základní bezpečnostní opatření pro vrcholové vedení - černobílý plakát