Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Upozorňujeme na zvýšené riziko DDoS útoků proti České republice a tuzemským subjektům. V posledním měsíci, mj. v kontextu geopolitické situace ve východní Evropě, evidujeme v České republice výrazný nárůst počtu útoků tohoto typu.

Byť mají DDoS útoky obvykle spíše krátkodobý dopad, a to především na fungování webů či služeb na ně navázaných, doporučujeme ostražitost a implementaci opatření zmíněných v příloze. Zároveň upozorňujeme, že z důvodu DDoS útoků může dojít k dočasným výpadkům systémů, a to včetně kritických služeb (např. portály veřejné správy).

Více informací naleznete na tomto odkazu.