Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Forma zveřejňovaných informací na webu NÚKIB je v souladu s vyhláškou č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechny pravidla uvedená v příloze této vyhlášky a je též v souladu s metodikou Blind friendly web.

Stránky jsou vytvořeny podle specifikace HTML5 a dodržují syntaktickou i sémantickou správnost. Grafická podoba webu je vytvořena pomocí kaskádových stylů CSS. Použité písmo má relativní velikost, takže je možné jej pomocí prohlížeče zvětšovat a zmenšovat.

Přiložené dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, CSV, RTF a ZIP. Pro otevření těchto formátů můžete využít například tyto aplikace:

Kontakt na správce prezentace

S náměty, připomínkami nebo informacemi o problémech spojených s těmito internetovými stránkami se můžete obracet na správce serveru na elektronickou adresu: webmaster@nukib.cz