Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je moderní státní institucí, kterou tvoří tým profesionálů. Ten je zodpovědný za ochranu kritické informační infrastruktury (KII) a významných informačních systémů (VIS) České republiky. NÚKIB zajišťuje informační servis, legislativní aktivity i koordinaci národní a mezinárodní spolupráce v této oblasti. Pokud není uvedeno u dané pozice jinak, místem výkonu pracovní činnosti je Brno. Úřad si vyhrazuje právo zrušit vyhlášená výběrová řízení kdykoliv v jejich průběhu.

Jak postupovat?

V případě, že vás zaujala některá volná pozice a zajímá vás nabídka našeho úřadu, zašlete nám prosím svůj motivační dopis a životopis na e-mail: kariera@nukib.gov.cz. Pokud není uvedeno v inzerátu jinak, dokumenty předkládejte v úředním jazyce České republiky (Jestliže nebudou splněny tyto podmínky, může být uchazeč z výběrového řízení vyřazen). Do předmětu e-mailu uveďte název pozice.

Vaše osobní údaje budou zpracovány Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), jakožto správcem osobních údajů, výhradně pro účely provedení výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu výběrového řízení a jsou v něm uloženy po dobu nezbytně nutnou. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.

Pozdější součástí přijímacího řízení je provedení bezpečnostního řízení k uchazeči dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění, (tzv. bezpečnostní prověrka pro přístup k utajovaným informacím stupně Důvěrné nebo Tajné.). To dle § 12 odst. 1 písm. a) zmíněného zákona může být vydáno fyzické osobě, která je státním občanem České republiky nebo státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo Organizace Severoatlantické smlouvy. Na vaši zprávu a případné dotazy vám rádi odpovíme.

NABÍZÍME: 

  • Pro všechny zaměstnance náš úřad nabízí řadu příjemných pracovních benefitů.

VOLNÉ POZICE:

 

ODBOR BEZPEČNOSTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBOR VLÁDNÍ CERT

ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBOR KABINET ŘEDITELE

ODBOR MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A EVROPSKÉ UNIE


vedoucí oddělení personálních věcí a vzdělávání
Ing. Mgr. Petra Urbanová
tel.: +420 541 110 691
e-mail: petra.urbanova@nukib.gov.cz