Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Oblast ochrany utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech a oblast kryptografické ochrany utajovaných informací v působnosti NÚKIB zajišťuje Odbor bezpečnosti informačních a komunikačních technologií (OBIT).

V oblasti ochrany utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech OBIT:

 • plní funkci Národního střediska pro bezpečnost informačních systémů
 • certifikuje informační systémy
 • schvaluje projekty bezpečnosti komunikačních systémů
 • vede přehled a evidenci certifikovaných informačních systémů a schválených komunikačních systémů
 • posuzuje a schvaluje změny v certifikovaných informačních systémech a schválených komunikačních systémech
 • provádí kontroly dodržování podmínek ochrany utajovaných informací v certifikovaných informačních systémech a schválených komunikačních systémech
 • provádí kontroly dodržování podmínek kryptografické ochrany utajovaných informací
 • akredituje informační systémy nakládajících s utajovanými informacemi pro NATO, EU a jiné mezinárodní organizace
 • provádí průběžnou kontrolní činnost v akreditovaných systémech podle požadavků NATO, EU a jiných mezinárodních organizací

V oblasti ochrany proti kompromitujícímu vyzařování OBIT:

 • plní funkci Národního střediska pro měření kompromitujícího elektromagnetického vyzařování
 • navrhuje metody a postupy hodnocení elektrických a elektronických zařízení a objektů z hlediska úniku utajovaných informací prostřednictvím kompromitujícího vyzařování
 • provádí certifikaci stínicích komor určených pro ochranu utajovaných informací
 • vede seznam certifikovaných stínicích komor

V oblasti kryptografické ochrany utajovaných informací OBIT:

 • plní funkci Národního bezpečnostního komunikačního střediska
 • plní funkci Národního střediska pro distribuci kryptografického materiálu
 • zabezpečuje a provádí certifikaci kryptografických prostředků
 • provádí certifikaci kryptografických pracovišť
 • zabezpečuje a provádí ověřování odborné způsobilosti pracovníků kryptografické ochrany (zkoušky zvláštní odborné způsobilosti)
 • provádí a zabezpečuje výzkum v oblasti aplikované kryptografie a matematické kryptologie
 • provádí a koordinuje analýzy bezpečnosti kryptografických algoritmů
 • provádí a zabezpečuje aplikovaný výzkum a vývoj kryptografických prostředků
Kontakt e-mail: obit@nukib.gov.cz