Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Zvláštní odborná způsobilost je vyžadována u pracovníka kryptografické ochrany v souladu s § 39 zákona č. 412/2005 Sb. Pracovník kryptografické ochrany musí splňovat požadavky uvedené v § 38 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb.

Poznámka: Pracovník kryptografické ochrany musí být mimo jiné držitelem platného osvědčení fyzické osoby (tedy minimálně pro stupeň utajení Důvěrné).

Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou, která se skládá u Úřadu nebo jím pověřeného orgánu státu. Náležitosti přihlášky k odborné zkoušce upravuje § 3 vyhlášky č. 432/2011 Sb. Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá Úřad nebo jím pověřený orgán státu Osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, jehož náležitosti definuje § 5 vyhlášky č. 432/2011 Sb.

Poznámka:
Přihlášku k odborné zkoušce podává písemně odpovědná osoba orgánu státu nebo podnikatele v případě, že zkoušku provádí jiný orgán státu nebo Úřad.