Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Na základě požadavků uvedených na řádcích 1. 3 a 1. 4 přílohy č. 2 vyhlášky o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu jsou níže uvedeny služby cloud computingu zapsané do katalogu cloud computingu, které nesplňují požadavek na uložení zákaznických dat a specifických provozních údajů ve stavu neaktivních dat nepřetržitě a výlučně na území členských států Evropské unie a členských států Evropského sdružení volného obchodu.

Služby cloud computingu neukládající data na území EU/ESVO