Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Nabídky nepotřebného majetku jsou uveřejněny níže, případně prostřednictvím stránek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).