Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Rezortní interní protikorupční program byl zpracován na základě usnesení vlády ze dne 2. října 2013 č. 752 (ve znění usnesení vlády ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 a usnesení vlády ze dne 21. prosince 2015 č. 1077). Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost převzal svou směrnicí S04/2017 s účinností ke dni svého vzniku Interní protikorupční program Národního bezpečnostního úřadu, který je k dispozici zde:

Interní protikorupční program NBÚ a NÚKIB

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
25.07.2018 Interní protikorupční program NBÚ a NÚKIB - Stáhnout PDF

Oznámení týkající se možné korupce zaměstnanců Úřadu (dále jen „oznámení“) lze podávat formou ústní nebo písemnou; elektronicky na e-mail: korupce@nukib.cz nebo v listinné podobě na adresu: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, P.O. Box 17, Brno 16, 616 00