Úvodní stránka

Logo NÚKIB

 

Konference se uskuteční pod záštitou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a je určena všem pedagogickým pracovníkům základních škol. Kromě hlavní konferenční části zahrnující témata jako „Trendy ve výuce kybernetické bezpečnosti na základních školách“ nebo „Kyberděti a jejich svět – charakteristika dnešních dětí a rizik, se kterými se setkávají“ mohou účastníci navštívit zajímavé workshopy.

Registrace:
Registrace na konferenci probíhá do 21. 9. 2018 (včetně) prostřednictvím e-mailové adresy: kyberkonference@nukib.cz.

Konference je pro účastníky zdarma.
Leták ke stažení

Více informací o konferencích naleznete na našem webu v sekci Vzdělávání / Školení, semináře a konference.