Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Záměr vyhlášky o obsahu a rozsahu bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu (tzv. Cloudová vyhláška).

Cílem zveřejněného dokumentu je poskytnout veřejnosti, zájmovým skupinám, úřadům a odborníkům možnost seznámit se se záměrem vyhlášky o obsahu a rozsahu bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu, včetně bezpečnostních úrovní pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci (tzv. Cloudová vyhláška) a k tomuto záměru podat své připomínky. Připomínky NÚKIB využije při finalizaci návrhu vyhlášky.

Vydáním této vyhlášky bude NÚKIB realizovat zmocnění vyplývající z § 6 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

Vyhláška nestanovuje přímé povinnosti soukromému sektoru. Upravuje však podmínky, za kterých mohou orgány veřejné moci využívat cloud computingové služby ze strany soukromého sektoru.

NÚKIB dále upozorňuje, že:

  • Zveřejněný dokument není nijak právně závazný a slouží jako podklad pro připomínky ze strany odborné veřejnosti.
  • Odborná veřejnost může podávat připomínky do 17. srpna 2020. Postup jak podat připomínku, je obsažen v dokumentu.
  • Konečná podoba vyhlášky o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služeb cloud computingu [dle §6 písm. e) ZKB], se může podstatně lišit.
  • Tento postup nijak nenahrazuje řádné připomínkové řízení podle legislativních pravidel vlády.
  • Dokument nelze považovat za finální a bude na základě připomínek měněn.

Výsledný návrh vyhlášky poté bude předložen do řádného legislativního procesu v souladu s legislativními pravidly vlády. Návrh takto předložené vyhlášky bude pomocí informačního systém eKLEP také k dispozici veřejnosti.

Dokumenty navrhované legislativy jsou ke stažení zde:

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
06.08.2020 Věcný záměr cloudové vyhlášky (PDF) - Stáhnout PDF
06.08.2020 Věcný záměr cloudové vyhlášky (Word) - Stáhnout DOCX
06.08.2020 Formulář pro připomínky k věcnému záměru cloudové vyhlášky (Excel) - Stáhnout XLSX