Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V albánské Tiraně se 3. dubna 2024 uskutečnilo cvičení, které bylo koncipováno jako interaktivní, netechnické table-top cvičení zaměřené pro představitele institucí s rozhodovací pravomocemi, včetně bezpečnostních expertů a odborníků na strategickou komunikaci. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) na akci zastoupily Irena Adler Pavelková a Miroslava Čavojská z Oddělení cvičení, které se přímo podílely na přípravě samotného scénáře cvičení, jeho prezentaci a moderaci diskuse mezi účastníky. Cvičení se uskutečnilo v rámci projektu EU Cybersecurity Capacity Building in the Western Balkans, který zastřešila estonská vládní organizace e-Governance Academy ve spolupráci s nizozemskou neziskovou organizací CILC.

Ve spolupráci s kolegy z albánského Národního úřadu pro elektronickou certifikaci a kybernetickou bezpečnost (AKCESK) byl připraven scénář pro účastníky z různých vládních institucí a zástupce bank, včetně Bank of Albania. Scénář se zaměřil na eskalující krizi v kybernetickém prostředí bankovního sektoru a zdůraznil multidimenzionální charakter kybernetických hrozeb. Jedním z cílů simulace byla diskuse nad novou albánskou legislativou v oblasti kybernetické bezpečnosti a zaměření se na vzájemnou spolupráci a krizovou komunikaci mezi zúčastněnými institucemi. Kybernetické cvičení také navštívila vicepremiérka Albánie Bellinda Balluku, která vyjádřila podporu projektu a současně akcentovala důležitost kybernetické bezpečnosti a zvyšování odolnosti celé společnosti v kybernetickém prostoru.