Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v roli Národního koordinačního centra v oblasti kybernetické bezpečnosti (zkráceně „NKC“) zahájil dne 17. června 2024 příjem žádostí o podporu v rámci 1. Výzvy k podávání projektů Národního koordinačního centra s názvem CyberResilience Boost: Podpora odolnosti proti kybernetickým hrozbám.

Výzva alokuje finanční prostředky na podporu malých pilotních projektů a iniciativ, které reagují na aktuální a vyvíjející se potřeby české a evropské komunity v oblasti kybernetické bezpečnosti. Hlavním cílem výzvy je podpořit spolupráci mezi akademickým a soukromým sektorem a posílit odolnost vůči kybernetickým hrozbám prostřednictvím dosažení dílčích cílů formulovaných pro jednotlivé oblasti podpory, kterými jsou:

  1. rozvoj odborných kapacit a zvyšování kvalifikace,
  2. podpora mezisektorové a mezinárodní spolupráce,
  3. zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti.

 

nkc vyzva1

Žádosti je možné podávat prostřednictvím datové schránky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (ID: zzfnkp3, do předmětu datové zprávy uveďte název výzvy „CyberResilience Boost: Podpora odolnosti proti kybernetickým hrozbám“). Příjem žádostí bude ukončen 18. srpna 2024 v 19:00 hod

Více informací k výzvě včetně podmínek způsobilosti naleznete zde: https://nukib.gov.cz/cs/vyzvy/

Podpora je poskytována v rámci projektu National Coordination Centre in the Czech Republic (zkráceně NCC-CZ, číslo projektu 101127941) kofinancovaného z programu Digitální Evropa. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem CyberSecurity Hub, z.ú.