Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace pro národní kofinancování České národní kvantové komunikační infrastruktury (CZQCI)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vyhlašuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace pro národní kofinancování České národní kvantové komunikační infrastruktury (CZQCI) v rámci programu Digitální Evropa. Jedná se o výzvu z Národního plánu obnovy, komponenty 1.4 Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie, Aktivity 1.4.3.1 Vybudování kvantové komunikační infrastruktury.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zahajuje dne 20. 10. 2023 příjem žádostí o poskytnutí dotace na vytvoření a provoz páteřní optické kvantové sítě v ČR, která přispěje k digitální transformaci současných telekomunikačních technologií v ČR.

Hlavním předmětem této národní kofinancované výzvy je podpora projektu na vytvoření páteřní optické kvantové sítě v ČR, která se napojí na okolní státy a včlení se do Evropské kvantové komunikační infrastruktury. To umožní testování a provozování celoevropského systému kvantové komunikace a jeho integrace do stávajících telekomunikačních technologií v ČR, a to na základě podpory z výzvy programu Digitální Evropa DIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL, kterému tato investice poskytne národní kofinancování.

Výzva bude financována z Národního plánu obnovy.

Příjem žádostí bude ukončen 20. 11. 2023 v 17:00 hod. Žádosti je možné podávat pouze prostřednictvím datové schránky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, ID: zzfnkp3, do předmětu datové zprávy uveďte označení výzvy „CZQCI“.

Výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se výzvy je e-mailová adresa posta@nukib.cz.

Výzvu a její podmínky naleznete níže v přílohách ke stažení. Všechny metodické pokyny související s čerpáním podpory z Národního plánu obnovy naleznete na oficiálním webu www.planobnovycr.cz v sekci dokumenty.

Dokumenty ke stažení:

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
20.10.2023 Výzva CZ-QCI.docx - Stáhnout DOCX
20.10.2023 01 Formulá? žádosti o poskytnutí dotace_QCI - Stáhnout DOCX
20.10.2023 02 Rozpo?et pro projekt - Stáhnout XLSX
20.10.2023 03 ?estné prohlášení pro ú?ely poskytnutí podpory mimo režim ve?ejné podpory - Stáhnout DOCX
20.10.2023 04 ?estné prohlášení p?íjemce k Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Stáhnout PDF
20.10.2023 05 ?estné prohlášení k zásad? významn? nepoškozovat - Stáhnout DOCX
20.10.2023 06 ?estné prohlášení o zp?sobilosti žadatele - Stáhnout DOCX
20.10.2023 07 ?estné prohlášení k vylou?ení st?etu zájm? - Stáhnout XLSX
20.10.2023 08 Kritéria pro hodnocení a výb?r projekt? - Stáhnout DOCX
20.10.2023 09 Metodický pokyn systému varovných signál? RED FLAGS - Stáhnout PDF
20.10.2023 10 Kontrolní list pro kontrolu RED FLAGS - Stáhnout DOCX
20.10.2023 11 Principy vylou?ení st?etu zájm?, varovných signál? Red Flags - Stáhnout PDF