Úvodní stránka

Logo NÚKIB

V této sekci naleznete veškeré dokumenty a publikace, které NÚKIB vydal. Pro lepší orientaci jsou níže vypsány odrážky obsahující stručný popis jednotlivých záložek, včetně jejich obsahu.

  • V podpůrných materiálech naleznete chronologicky seřazené dokumenty, týkající se kybernetické bezpečnosti, které by měly dopomoci k lepšímu pochopení dané problematiky.
  • Návody obsahují jak technické popisy, tak návody pro kybernetická cvičení.
  • V legislativě jsou obsaženy zákony, vyhlášky a nařízení vlády týkající se kybernetické bezpečnosti.
  • Formuláře zahrnují nejen je samotné, ale i případné návody, jak formuláře vyplnit. Můžete zde nalézt formulář pro hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu, formulář pro hlášení kontaktních údajů i formulář oznámení o provedení reaktivního opatření.
  • Zprávy o stavu KB obsahují zprávy za jednotlivé roky.
  • Strategie obsahují Národní strategie České republiky a Akční plány k Národním strategiím kybernetické bezpečnosti České republiky vždy na určité období.
  • Záložka Analýzy zahrnuje souhrnné zprávy a analýzy z výzkumu a z otevřených zdrojů.