Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Další detailní informace o platné legislativě naleznete zde v sekci o kybernetické bezpečnosti.

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
06.03.2024 Odůvodnění - Stáhnout PDF
06.03.2024 Odůvodnění - Stáhnout PDF
03.07.2023 Vyhláška č. 190/2023 Sb., o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu - Stáhnout PDF
25.08.2022 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) platné znění 2022 - Stáhnout PDF
14.06.2021 Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích - Stáhnout PDF
19.02.2021 437-2017_Platne_zneni_2021.pdf - Stáhnout PDF
23.05.2020 Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby - Stáhnout PDF
23.05.2020 Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích - Stáhnout PDF
23.05.2020 Vyhláška č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti - Stáhnout PDF
23.05.2020 Nová vyhláška č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti - Stáhnout PDF
23.05.2020 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury - Stáhnout PDF
23.05.2020 Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) - Stáhnout PDF

Předpisy pro oblast kryptografické ochrany:

Další detailní informace o kryptografické ochraně nalzenete zde.

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
19.06.2024 VYHLÁŠKA 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor - Stáhnout PDF
04.04.2024 ZÁKON 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Stáhnout PDF
04.04.2024 VYHLÁŠKA 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací - Stáhnout PDF
04.04.2024 VYHLÁŠKA 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 525/2005 Sb. - Certifikát kryptografického pracoviště - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 525/2005 Sb. - Certifikát kryptografického prostředku - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 523/2011 Sb. - Fyzická bezpečnost informačních systémů - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 523/2011 Sb. - Certifikát stínící komory - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 523/2011 Sb. - Certifikát informačního systému - Stáhnout PDF
04.04.2024 VYHLÁŠKA 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 525/2005 Sb. - Certifikát kryptografického pracoviště - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 525/2005 Sb. - Certifikát kryptografického prostředku - Stáhnout PDF
04.04.2024 VYHLÁŠKA 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací - Stáhnout PDF
04.04.2024 Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací - Stáhnout PDF
04.04.2024 ZÁKON 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Stáhnout PDF
04.04.2024 VYHLÁŠKA 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - Vzor průvodního listu kryptografické zásilky - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - Vzor záznamu o poškození kryptografické zásilky - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - Vzor rozdělovníku a záznamu pro uložení na výtisku kryptografického dokumentu určeného k uložení - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - Vzor úpravy přední strany prvního listu kryptografického dokumentu - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - Potvrzení o zaškolení kurýra kryptografického materiálu - Stáhnout PDF
04.04.2024 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - Potvrzení o zaškolení pracovníka provozní obsluhy kryptografického prostředku - Stáhnout PDF
24.09.2021 Formulář k zasílání návrhů na změny zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ze strany odborné veřejnosti - Stáhnout DOCX
11.01.2021 Vyhláška č.437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby - Stáhnout PDF
11.01.2021 Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích - Stáhnout PDF
11.08.2020 VYHLÁŠKA 434/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací - Stáhnout PDF
11.08.2020 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 523/2015 Sb. - Certifikát kryptografického pracoviště - Stáhnout PDF
11.08.2020 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 523/2015 Sb. - Certifikát kryptografického prostředku - Stáhnout PDF
11.08.2020 VYHLÁŠKA 417/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací - Stáhnout PDF
11.08.2020 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - Vzor průvodního listu kryptografické zásilky - Stáhnout PDF
11.08.2020 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - Vzor záznamu o poškození kryptografické zásilky - Stáhnout PDF
11.08.2020 Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - Vzor rozdělovníku a záznamu pro uložení na výtisku kryptografického dokumentu určeného k uložení - Stáhnout PDF
11.08.2020 Příloha č. 3 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - Vzor úpravy přední strany prvního listu kryptografického dokumentu - Stáhnout PDF
11.08.2020 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - PotvrzenÍ o zaškolení kurýra kryptografického materiálu - Stáhnout PDF
11.08.2020 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 432/2011 Sb. - Potvrzení o zaškolení pracovníka provozní obsluhy kryptografického prostředku - Stáhnout PDF
23.05.2020 VYHLÁŠKA 525/2005 Sb. ze dne 14. prosince 2005 o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací - Stáhnout PDF
22.05.2020 VYHLÁŠKA 523/2005 Sb.ze dne 5. prosince 2005 o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor - Stáhnout PDF
22.05.2020 VYHLÁŠKA 432/2011 Sb. ze dne 16. prosince 2011 o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací - Stáhnout PDF
22.05.2020 ZÁKON 412/2005 Sb. ze dne 21. září 2005 o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti - Stáhnout PDF