Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Střední školy představují prostředí, kde vzniká ještě více prostoru pro zařazení kybernetické výuky do výuky. Studentům již můžou přidávána náročnější témata jako sexting nebo závislosti. V rámci středních škol se však studenti často více profilují a někteří se již více zajímaví o informační technologie nebo přímo specificky o kybernetickou bezpečnost. Z tohoto důvodu jsme vytvořili Rozcestník pro učitele středních škol, kde přehledně ukazujeme a odkazujeme na vzdělávací materiály týkající se kybernetické bezpečnosti. A to jak pro studenty, kteří se IT příliš nevěnují až přímo to IT obory. Pokud máte zájem o kontaktní výuku tak jsmep or Vás připravili i mapu organizací, které jsou schopny takovouto formu vzdělávání zajistit.

Další soubory pro SŠ ke stažení: