Úvodní stránka

Logo NÚKIBPostup předání nosičů utajovaných informací k jejich likvidaci

Provozovatel certifikovaného informačního systému je povinen zajistit likvidaci nosičů utajovaných informací v souladu s platnou legislativou. V případě, že není schopen naplnit požadavky legislativy ohledně likvidace nosičů utajovaných informací může předat tyto nosiče informací NÚKIBu, který zajistí jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou.
Postup jakým provozovatel předá NÚKIBu nosiče utajovaných informací k likvidaci je následující:
  • pokud je to technicky možné, provede se smazání nosiče (postačuje i pouhé formátování),
  • předávací protokol se vytvoří ve dvou výtiscích (výtisk č. 1 pro NÚKIB a výtisk č. 2 do evidence nosičů jako důkaz o jejich likvidaci),
  • s podatelnou NÚKIB se dohodne termín předání nosičů utajovaných informací,
  • v dohodnutém termínu předá odpovědný zástupce provozovatele oproti podpisu na předávacím protokolu nosiče utajovaných informací určené k likvidaci.
Vzor předávacího protokolu je k dispozici zde: Predavaci-protokol-nosice.docx.