Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Archiv Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost má v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, uděleny akreditace pro výkon působnosti specializovaného archivu (podle § 52) a bezpečnostního archivu (podle § 53). Akreditace byly uděleny odborem archivní správy Ministerstva vnitra dne 28. června 2023.

Archiv ukládá a podle archivního zákona zajišťuje všestrannou péči o archiválie vzniklé z činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a současně převzal z archivu Národního bezpečnostního úřadu archiválie, které vznikly před rokem 2017 a vznikly činností pracovišť oddělených od NBÚ v rámci vzniku NÚKIB.

Badatelna nemá pravidelné badatelské hodiny, je dostupná pouze po dohodě s archivářem.

 Korespondenční adresa:
Archiv NÚKIB
P.O. BOX 160
130 00 Praha 3
 ID datové schránky: zzfnkp3
 E-mail: archiv@nukib.cz
 Adresa badatelny: Paťanka 218/3, Praha 6 - Dejvice (vstup z ulice Na Šťáhlavce)
 Odborný archivář:
Mgr. Ing. Radek Šváb
E-mail: radek.svab@nukib.cz
Tel.: +420 245 004 313

 

Badatelský řád

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
20.09.2023 Badatelský řád - Stáhnout PDF
20.09.2023 Badatelský řád - Příloha 1 - Badatelský list - Stáhnout DOCX
20.09.2023 Badatelský řád - Příloha 2 - Souhlas s použitím repro zařízení - Stáhnout DOCX
20.09.2023 Badatelský řád - Příloha 3 - Revers - Stáhnout DOCX

Výroční zprávy

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
07.02.2024 Výroční zpráva Specializovaného archivu NÚKIB - 2023 - Stáhnout PDF
07.02.2024 Výroční zpráva Bezpečnostního archivu NÚKIB - 2023 - Stáhnout PDF