Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Výroční zprávy:

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
01.03.2024 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 - Stáhnout PDF
07.03.2023 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 - Stáhnout PDF
17.06.2022 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 - Stáhnout PDF
17.02.2021 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 - Stáhnout PDF

Sazebník placení úhrad za poskytování informací

Odpovědi podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
02.06.2024 2024_06_Informace o NIS2 - Stáhnout PDF
29.04.2024 2024_05_Informace o regulovaných službách cloud computingu - Stáhnout PDF
29.04.2024 2024_04_Informace o správních řízeních - Stáhnout PDF
29.04.2024 2024_03_Informace o zaměstnancích, rozpočtu, smluvních vztahů a sociálních sítí - Stáhnout PDF
04.03.2024 2024_02_Informace o platech - Stáhnout PDF
31.01.2024 2024_01_Informace o nečinnosti správního orgánu - Stáhnout PDF
08.01.2024 2023_15_Informace k Microsoft Excel - Stáhnout PDF
08.01.2024 2023_14_Informace k správním řízením - Stáhnout PDF
27.11.2023 2023_13_Informace o šifrování zařízení - Stáhnout PDF
06.10.2023 2023_12_Informace o e-receptech.pdf - Stáhnout PDF
22.09.2023 2023_11_Informace o kvantové síti.pdf - Stáhnout PDF
22.09.2023 2023_10_Informace o odmítnutých žádostech dle InfZ.pdf - Stáhnout PDF
30.06.2023 2023_09_Informace ke kybernetické bezpečnosti.pdf - Stáhnout PDF
30.06.2023 2023_08_Informace ke kybernetické bezpečnosti.pdf - Stáhnout PDF
30.06.2023 2023_07_Informace ke kybernetické bezpečnosti.pdf - Stáhnout PDF
30.06.2023 2023_06_Informace ke kybernetické bezpečnosti_přestupky.pdf - Stáhnout PDF
30.06.2023 2023_05_Záznam o vyřízení žádosti o informace.pdf - Stáhnout PDF
30.06.2023 2023_04_Informace k CAPTCHA kodu.pdf - Stáhnout PDF
30.06.2023 2023_03_Informace o krizovém řízení.pdf - Stáhnout PDF
20.03.2023 2023_01_Informace ke kybernetické bezpečnosti.pdf - Stáhnout PDF
20.03.2023 2023_02_Informace o platech vč přílohy.pdf - Stáhnout PDF
26.01.2023 2022_12_Informace ke kybernetické bezpečnosti.pdf - Stáhnout PDF
13.01.2023 2022_11_Informace k třetím osobám.pdf - Stáhnout PDF
13.01.2023 2022_10_Informace k organizačnímu řádu.pdf - Stáhnout PDF
13.01.2023 2022_09_Informace ke správním řízením.pdf - Stáhnout PDF
13.01.2023 2022_08_Informace k jedání rozkladové komise, vč. příloh.pdf - Stáhnout PDF
13.01.2023 2022_07_Informace k významným informačním systémům.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2022_06_Informace k využití sítí páté generace.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2022_05_Informace k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2022_04_Statistika ke zprávám o kybernetické bezpečnosti vč příloh.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2022_03_Informace o platech vč přílohy.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2022_02_Informace o nejvyšších pokutách.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2022_01_Informace k úhradám příspěvků zaměstnavatele k soukromému životnímu pojištění.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2021_10_Informace o vybraných funkcionářích.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2021_09_Statistické údaje o zaměstnancích.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2021_08_Statistické údaje o přestupcích.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2021_07_Statistické údaje o subjektech KB.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2021_06_Informace o platech vč přílohy.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2021_05_Veřejné zakázky a podřízené organizace.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2021_04_Informace o regresních úhradách.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2021_03_ Poskytnutí memoranda s ÚCL vč přílohy.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2021_02_Informace k metodice - kryptografické klíče.pdf - Stáhnout PDF
17.06.2022 2021_01_Informace o systémech MSp.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_14 - Informace k systémům Ministerstva spravedlnosti podle zákona o znalcích a tlumočnících.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_13 - Informace ke kybernetické bezpečnosti Úřadu a k používání soukromého e-mailu.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_12 - Působení odborové organizace.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_11 - K působnosti Úřadu - návštěva profilu soukromé osoby.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_10 - Informace k vyřízení podnětu, systému e-Recept a SÚKL.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_09 - Statistická data k útokům na IoT.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_08 - Informace navazující na Zprávu o pokroku členských států v implementaci EU Toolboxu.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_07 - Informace k používanému právnímu systému.pdf - Stáhnout PDF
29.01.2021 2020_06 - Statistická data k ohlašování kybernetických bezpečnostních incidentů a ke správním řízením.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2020_05 - Informace k veřejným vyjádřením zástupců NÚKIB.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2020_04 - Informace k vyplácení platů odměn a jiných příjmů.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2020_03 - Statistická data určených provozovatelů základní služby.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2020_02 - Informace k určeným subjektům a systémům za rok 2017.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2020_01 - Statistická data kyber. bezp. incidentů a určených subjektů a systémů za rok 2019.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_12 - Informace o počtu kontrol.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_11 - Informace k problematice ransomware.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_10 - Informace k regresním úhradám.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_09 - Informace k technickým prostředkům státní správy a k EET.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_08 - Informace k platovému určení ředitele NÚKIB.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_07 - Informace k rozkladovým komisím.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_06 - Informace o poskytování regresních úhrad.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_05 - Pracovně-právní informace.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_04 - Statistická data kybernetických bezpečnostních incidentů.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_03 - Informace k vyplácení platů odměn a jiných příjmů.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_02 - Informace k varování NÚKIB.pdf - Stáhnout PDF
10.06.2020 2019_01 - Poskytnutí základního kurzu kybernetické bezpečnost.pdf - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_08 - Informace o aplikacích využívaných NÚKIB - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_07 - Informace k postavení vysokých škol - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_06 - Informace k vynakládání finančních prostředků na oblast kyb. bezp. - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_05 - Informace k činnostem ČR oblasti kybernetické bezpečnosti - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_04 - Informace o působnosti zákona 181_2014 Sb. - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_03 - Informace k vyplácení platů odměn a jiných příjmů - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_02 - Statistická data kybernetických bezpečnostních incidentů - Stáhnout PDF
06.12.2018 2018_01 - Informace k zákonu 106_1999 Sb. - Stáhnout PDF
06.12.2018 2017_02 - Informace o poskytování regresních úhrad - Stáhnout PDF
06.12.2018 2017_01 - Statistická data kybernetických bezpečnostních incidentů - Stáhnout PDF

Přehled přestupků:

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
30.04.2021 Přehled přestupků 2020.xlsx - Stáhnout XLSX