Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Galileo je globální navigační systém (GNSS – Global Satellite Navigation System), který poskytuje velmi přesné a spolehlivé informace o poloze a času. Jedním z hlavních cílů programu je evropská nezávislost na jiných navigačních systémech, ať už se jedná o systém GPS (vyvíjen v USA), nebo GLONASS (vyvíjen v Rusku). Na rozdíl od těchto vojenských systémů je provoz Galilea pod civilní kontrolou. Všechny jsou však interoperabilní a nekonkurují si – v jeden okamžik lze využít signál např. několika družic Galileo a několika družic GPS.

Hlavní přínosy programu Galileo:

  • Galileo umožňuje uživatelům určit jejich přesnou polohu s větší přesností, než jakou nabízejí jiné dostupné systémy.
  • Zařízení, která lidé běžně používají každý den, od navigačního zařízení v autě až po mobilní telefon, těží ze zvýšené přesnosti systému Galileo.
  • Díky službám systému Galileo budou evropské silnice a železnice bezpečnější a efektivnější.
  • Program Galileo je velkým přínosem také pro krizové a záchranné služby.

První dva satelity systému Galileo byly vypuštěny v říjnu roku 2011 a další je následovaly. Kompletní systém bude tvořen třiceti satelity. Podrobné informace o jednotlivých satelitech lze nalézt na webových stránkách programu Galileo.

Služby programu Galileo jsou uživatelům dostupné od prosince 2016 a stále se rozvíjí. Při jeho plné funkčnosti bude poskytováno následujících 6 služeb:

  • Open Service (OS) – bezplatná služba k určování polohy a času.
  • Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) – služba doplňující OS, jež ujistí uživatele, že přijatá zpráva pochází se systému Galileo a nebyla změněna.
  • Public Regulated Service (PRS) – tato služba je cílená pro vládou autorizované uživatele, kteří potřebují mít zajištěnou vysokou spolehlivost služby.
  • High Accurace Service (HAS) – služba s bezplatným přístupem, která poskytuje vysoce přesná data a umožňuje přesnější určování polohy (umožňuje dosáhnout přesnosti určování polohy na 20 cm horizontálně a na 40 cm vertikálně).
  • Commercial Authentication Service (CAS) - doplnění OS, které poskytuje uživatelům řízený přístup a autentizační funkci.
  • Search and Rescue Service (SAR) – tato služba přispívá k celosvětové vyhledávací a záchranné službě pro nouzovou detekci v rámci systému Cospas-Sarsat. Satelity přenesou tísňový signál z uživatelských vysílačů do krajských záchranných center. Ve stejný čas pošle informaci uživateli, že jeho situace byla zaznamenána a pomoc je na cestě.

 

Systém Galileo je rozdělen do tří komponent – kosmický, pozemní a uživatelský segment.

Kosmický segment

Bude zahrnovat konstelaci třiceti satelitů na třech oběžných dráhách (ve výšce cca 23 222 km a s odklonem os 120°), z toho jeden satelit na každé oběžné dráze bude náhradní a při případném výpadku některého z hlavních satelitů ho může rychle nahradit. Tento typ konstelace se nazývá 27/3/1 WALKER constellation.

Každý satelit váží cca 700 kg, rozloha solárního pole je cca 13 m a je velký cca 2,7 m x 1,1 m x 1,2 m.

Pozemní segment

Skládá se ze dvou řídících center (GCC – Galileo Control Centre) v Německu a v Itálii. Každé GCC získává data z pozemního kontrolního segmentu (GCS – Ground Control Segment) a ze specializovaného pozemního segmentu (GMS – Ground Mission Segment), které jsou rozmístěny po celém světě.

GCS využívá telemetrické, sledovací a řídící stanice (TT&C – Telemetry, Tracking & Control stations).  Jejich prostřednictvím se stará o údržbu satelitů, jejich konstelaci a provoz. Monitorují jejich užitečné zatížení a automatizují funkce pro podporu operací souvisejících s užitečným zatížením.

GMS má na starosti navigační a časovou datovou část navigačních zpráv. Data ze satelitů získává v reálném čase prostřednictvím sítě senzorických stanic (GSS – Galileo Sensor Stations). Se satelity Galileo komunikuje prostřednictvím sítě ULS (Galileo Uplink Stations). Tyto stanice předávají informace satelitům na oběžné dráze.

Na bezpečnost dohlíží dvě Centra pro monitorování bezpečnosti systému Galileo (GSMC – The Galileo Security Monitoring Centre) – jedno se nachází v Saint-Germain-en-Laye ve Francii a druhé v Madridu ve Španělsku.

Galileo pozemni segment

Pozemní segment

Uživatelský segment

Zahrnuje všechny kompatibilní přijímače a zařízení, která umí zachytit signál z vesmíru a vypočítat svou polohu. V závislosti na typu používané služby (OS, PRS, HAS atd.…) do něj spadají různé skupiny uživatelů.