Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCKB) a Sekce strategických agend a spolupráce (SSAS) jsou výkonnými celky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Tyto celky zajišťují zejména:

 • činnost Vládního CERT České republiky (GovCERT.CZ)
 • prevenci před kybernetickými hrozbami proti prvkům kritické informační infrastruktury, informačním systémům základní služby, proti významným informačním systémům a vybraným informačním systémům veřejné správy
 • řešení a koordinaci řešení kybernetických bezpečnostních incidentů u subjektů kritické infrastruktury, provozovatelů základní služby a orgánů veřejné správy
 • osvětovou a vzdělávací činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • spolupráci s národními i mezinárodními organizacemi podílejícími se na zajišťování bezpečnosti kybernetického prostoru
 • pořádání a účast na kybernetických cvičeních na národní a mezinárodní úrovni
 • výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • ve spolupráci s kabinetem ředitele zastupování České republiky v orgánech mezinárodních organizací působících v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • vyhodnocování rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti a přijímaní příslušných nápravných a preventivních opatření
 • v rozsahu své působnosti bezpečnostní politiku Úřadu, plnění mezinárodních závazků a spolupráci na mezinárodní úrovni při realizaci předpisů vyplývajících z členství České republiky v NATO a členství v EU a členství v jiných mezinárodních organizacích
 • stanovuje komunikační strategii Úřadu v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s ostatními organizačními celky Úřadu
 • a další ...