Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Do gesce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost patří také organizace a příprava kybernetických cvičení. Cvičení hrají nezastupitelnou roli při zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky. Umožňují věrně simulovat rozličné typy krizových situací a slouží jak technickému publiku, tak pracovníkům na nejvyšší úrovni s rozhodovacími pravomocemi. Při jejich tvorbě a provedení je zásadní úzká kooperace s dalšími partnery v rámci tzv. whole-of-government přístupu. Vedle edukativního prvku cvičení pomáhají budovat důvěru a utužovat vzájemné vztahy.

Schema-cviceni-WEB-CZE