Úvodní stránka

Logo NÚKIB

» 11. 12. 2023 – Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027: Jaké budou priority v rámci EU fondů, a tudíž příležitosti k čerpání evropských prostředků po roce 2027, jsme se dozvěděli na konferenci pořádané Národním orgánem pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. Hned v úvodu zaznělo z úst ministra pro místní rozvoj, že témata investic do digitalizace nebo např. do zelené tranzice budou stále aktuálnější. Mezi diskutujícími silně rezonovala potřeba určení národních hospodářských a rozvojových priorit, ze kterých by se následně stanovovaly oblasti podpory po roce 2027. Čerpání evropských prostředků je i pro NÚKIB důležitým tématem, což mj. potvrzuje příprava projektu Černá pole 3 – Kyberbezpečnost do plánované výzvy IROP.

» 24. 11. 2023 – Kybernetická bezpečnost pro školy: On-line workshop o Kybernetické bezpečnosti pro učitele a studenty je programem PMI4Life zaštítěným českou komorou Project Management Institute. Vedoucí OPK Radek Řičánek s pomocí materiálů oddělení vzdělávání NÚKIB seznámil účastníky s významem kyberbezpečnosti v současném světě, koho se týká nebo jaké jsou role a povinnosti v jejím zajištění. Materiály a pomůcky pro učitele středních škol a další materiály včetně užitečných školení jsou k dispozici na webu NÚKIB.

» 13. – 17. 11. 2023 – Ochrana kritické informační infrastruktury: I v letošním roce se jeden z členů OPK účastnil kurzu Ochrala kritické informační infrastruktury v CCDCOE v Tallinnu. Kurz byl zaměřen na porozumění kritické informační infrastruktuře (KII) jako nedílné součásti KI státu a její ochranu před kybernetickými i fyzickými hrozbami. Součástí kurzu bylo také posouzení zranitelností KII, analýza rizik, typy hrozeb, vhodná protiopatření atd. Velkým přínosem pak bylo především porovnání různých přístupů ke KII a její ochraně.

» 8. 11. 2023 – Konference PMI.cz 2023 „Adapt for the future“: Druhého ročníku konference komunity projektových manažerů PMI.cz se zúčastnila velká část OPK NÚKIB. Půldenní program nebyl příliš dlouhý, zato velmi bohatý, včetně společného vystoupení všech dosavadních prezidentů PMI.cz. Tento inspirativní program plný nových postupů a trendů byl zakončen večerní společenskou akcí, kterou jsme využili k navazování nových kontaktů i spoluprací.

» 26. 10. 2023 – National Cybersecurity Cluster: Akce, kterou pořádalo ukrajinské Národní centrum pro koordinaci kybernetické bezpečnosti (protějšek NÚKIB), proběhla v Praze za spolupráce s CRDF a US STADEP. Ukrajina je členem Centra excelence NATO pro kybernetickou obranu a navazuje úzkou spolupráci s ENISA. Primárním tématem byly kybernetické operace proti Ukrajině v probíhající full-scale válce na Ukrajině. Jak ve svém úvodním projevu poznamenal zástupce tajemníka NSDC Ukrajiny Serhii Demediuk, nesledujeme nyní jednotlivé ruské útoky, ale první světovou kybernetickou válku. Aby bylo možné jí čelit, je vytvářena silná mezinárodní kybernetická koalice a podzimní setkání v Praze to jen potvrdilo. Za NÚKIB na akci vystoupili náměstek ředitele Pavel Štěpáník a Tomáš Minárik, pověřený ředitel Odboru mezinárodní spolupráce a Evropské unie. Dále se za Úřad zúčastnili také zástupci OPK.

» 20. – 21. 9. 2023 – 15. ročník konference Project, Agile & Leadership: Abychom mohli správně a efektivně rozvíjet služby a budovat systém projektového řízení organizace, je potřeba držet krok s trendy v oblasti a neustále se učit. Proto jsme vyslali zástupce také na tuto konferenci. Díky konferenci také již víme, že je potřeba se nejenom umět učit, ale i budovat schopnost „umět se odnaučovat“. Konference byla inspirativní, výborně organizovaná a příjemná, zkrátka úspěšná ve všech směrech. Z řady podnětných přednášek, workshopů, výstupů osobností a networkingu jsme si odnesli mnohé. Tématem tvořícím pomyslnou stříbrnou nit akce bylo „Healthy performance“. Jako velmi podnětná témata si odnášíme mj. AI a jeho rostoucí význam v oboru, ale také např. nutnost zdůraznění a následování odpovědnosti za zdravý a udržitelný rozvoj naší společnosti (na vícero úrovních významu).

» 15. 9. 2023 – Setkání s Evropskou komisí: Fórum se zástupci EK, konkrétně DG REFORM, se konalo ve Strakově akademii. Tématem byla výzva Nástroje pro technickou podporu (Technical Support Instrument, TSI). Setkání organizovali kolegové z Úřadu vlády (ÚV), kteří jsou národními koordinátory pro výzvu TSI. Na zhruba dvouhodinovém setkání byly kromě informací k TSI prezentovány také příklady úspěšných TSI projektů či informace k přípravě příslušných projektových žádostí. Za DG REFORM se fóra zúčastnila Nathalie Berger, ředitelka pro podporu reforem členských států, s Gabrielou Tschirkovou a Bogdanem Tasnadim (koordinátory pro ČR v rámci DG REFORM). Úvodním slovem zahájil fórum vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády Štěpán Černý. NÚKIB plánuje do této výzvy předložit minimálně 2 žádosti o podporu. Setkání se prezenčně účastnil Bohdan Kadlec, který navázal kontakty se zástupci EK a zjišťoval stav předběžného zhodnocení žádostí NÚKIB, dále se pak on-line připojil také vedoucí OPK Radek Řičánek.

» 12. – 14. 09. 2023 – 9. ročník konference o kybernetické bezpečnosti CyberCon Brno pohledem Projektové kanceláře: Tým projektové kanceláře NÚKIB se i letos zúčastnil tradiční konference NÚKIB, i když v netradičních prostorách PEF Mendelu. Využili jsme možnosti zúčastnit se jak workshopového dne, tak i samotné konference a seznámit se tak s užitečnými informacemi o konkrétních projektech na poli kybernetické bezpečnosti, ale také o technologických, geopolitických, výzkumných a dalších podnětných trendech. Několikrát byly během konference pozitivně zmíněny také projekty NÚKIB, na kterých se OPK podílí. Nechyběl ani tradiční networking s partnery a navazování nových kontaktů, které jsou nedílnou součástí této konference .

» 23. – 25. 5. 2023 – Proběhl další ročník konference projektového řízení ve Zlíně: pro NÚKIB jedna z nejpodnětnějších akcí roku. Hlavním tématem byl tentokrát “home versus office“ prezentující v současnosti jeden z nejdynamičtějších trendů oblasti. Inspiraci v podobě představení inovací i příkladů z praxe jsme čerpali mj. z příspěvků a workshopů zaměřených na hybridní přístupy (kombinace tradičních a agilních metod). Z konference si tak odnášíme „plný poznámkový blok“ námětů na inovace používaných postupů. Mnohé poznatky využijeme pro řešení problémů a zvyšování efektivity v projektovém řízení. Již nyní se také těšíme i na vyhlášené téma dalšího ročníku. Tím bude využití umělé inteligence. Pro NÚKIB jde o klíčové téma, kterému se přirozeně věnuje nejen ve vztahu k projektovému řízení.

» 2. 2. 2023 – Seminář Kybernetická bezpečnost, IT a eGovernment ve veřejných zakázkách: Zástupce projektové kanceláře Bohdan Kadlec se spolu s kolegou Janem Hénikem z oddělení regulace veřejného sektoru zúčastnili prestižního semináře pro administrátory VZ i veřejnost, který pořádala Unie administrátorů veřejných zakázek (UNIAVEZ). Do programu přispěli svým příspěvkem o specificích a zadávání VZ v oblasti ICT a KB z pohledu NÚKIB.

» 13. - 14. 12. 2022 – Health Czech 2022: Netechnického cvičení kybernetické bezpečnosti pro zdravotnický sektor se zúčastnilo nejen 15 českých nemocnic, ale i tři zástupci Projektové kanceláře jako pozorovatelé s účelem zkvalitnění poskytovaných služeb. Během prvního dne bylo možné se zúčastnit několika odborných přednášek o technické i netechnické stránce KB. Samotného cvičení se Projektová kancelář zúčastnila nejen z pozice pozorovatele, ale byla také k dispozici pro metodickou asistenci ohledně spolufinancování kyberbezpečnosti z fondů EU. Naši zástupci se aktivně zapojili i jako figuranti v roli novinářů. Děkujeme kolegům z oddělení cvičení za tuto příležitost i za uspořádání této akce.

» 23. 11. 2022 – Setkání projektových manažerů NÚKIB: Pod záštitou Projektové kanceláře NÚKIB jsme uspořádali první setkání určené přímo pro projektové manažery NÚKIB. Akce proběhla se záměrem, aby se projektoví manažeři jednotlivých celků v našem částečně decentralizovaném systému projektového řízení nejen dozvěděli potřebné informace, ale také si mohli navzájem nasdílet zkušenosti a vzájemně si pomoci. Prezentace se ujal vedoucí odd. Radek Řičánek, který na úvod představil novinky a trendy ze světa projektového řízení. Dále pokračoval představením stavu výstavby systému projektového řízení, plánů rozvoje do budoucna, a možností SW nástrojů pro projektové řízení. Nebyly opomenuty ani nejčastější zdroje chyb a potíží, se kterými se projektoví manažeři setkávají a potýkají. V neposlední řadě se dostalo i na otázky a diskuzi s účastníky setkání, ať už byli připojeni on-line nebo osobně přítomni. Po mítingu jsme uspořádali v rámci Projektové kanceláře debrífink, abychom první akci tohoto druhu co nejlépe zhodnotili a vylepšili do budoucna.

» 3. 11. 2022 – PRAGUE Cyber Security Conference 2022: Tak jako se Projektová kancelář v minulosti účastnila Prague 5G Security Conference, tak se nemohla nezúčastnit i této největší akce v rámci českého předsednictví v Radě EU. Nabitého programu také absolvovalo přes 500 expertů v kybernetické bezpečnosti z více než 80 zemí celého světa. Měli jsme tak možnost nejen obohatit své znalosti o nové poznatky v oblasti nových technologií nebo problematiky dodavatelských řetězců do ICT, ale také se potkat s mnoha kolegy z oblasti kybernetické bezpečnosti.

» 29. 9. 2022 – Setkání komunity projektových manažerů k tzv. modelu „dospělosti“: Zaměstnanec Projektové kanceláře NÚKIB se zúčastnil úvodního setkání skupiny v rámci komunity PMI.cz k modelu pro posouzení míry dospělosti projektového řízení v organizaci. Model je vhodný nejen ke zjištění aktuální úrovně, ale také k následnému navržení vhodného kroku ke zlepšení. Účastníky spojil společný cíl: zájem použít metodu pro budoucí zvýšení úrovně projektového řízení v organizaci.

» 13. – 15. 09. 2022 – 8. ročník konference o kybernetické bezpečnosti CyberCon Brno pohledem Projektové kanceláře: Tým projektové kanceláře NÚKIB se zúčastnil letošní tradiční konference NÚKIB. Využili jsme workshopového dne i samotné konference k seznámení s užitečnými informacemi o konkrétních projektech na poli kybernetické bezpečnosti, ale také o technologických, geopolitických, výzkumných a dalších podnětných trendech. Nechyběl tradiční neformální networking s partnery i navazování nových kontaktů.

» 13. 9. 2022 – Setkání projektových kanceláří ke klíčovým průřezovým bodům projektového řízení ve veřejné správě: Další setkání projektových kanceláří veřejné správy se věnovalo klíčovým úkolů odvozeným od dlouhodobější koncepce státu. Těmi jsou: „Zavedení minimálních standardů projektového řízení pro instituce státní správy“ a „Sjednocení kompetencí projektových manažerů v institucích státní správy a katalogizace projektových prací“. Využili jsme příležitosti také ke společnému projednání možností dostupných a centralizovaných IS pro evidenci projektů organizace.

» srpen – listopad 2022 – Aktivita pracovního tým IROP - oblast eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti: zástupce projektové kanceláře je členem pracovního týmu pro oblast eGovernmentu a kyberbezpečnosti pod vedením MMR. Úkolem týmu je efektivní nastavení pravidel a podmínek pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU ve zmíněné oblasti. Zástupce NÚKIB se aktivně účastní pracovních jednáních týmu na MMR, podílí se na zodpovídání průběžných dotazů k parametrům a alokaci výzvy na kyberbezpečnost, zejména před vypsáním prvních výzev srpnu tohoto roku, ale i později při navazujících výzvách.

» 18. – 19. 5. 2022 – Po covidové odmlce se vrátila konference projektového řízení ve Zlíně: Tým Projektové kanceláře se zúčastnil dlouho očekávané a oblíbené odborné konference ve Zlíně. Připravil jsme si příspěvek o kybernetické bezpečnosti, diskutovali jsme, nabízeli jsme nástroje, pomůcky a spolupráci. Získali jsme řadu užitečných kontaktů. Zapojili jsme se do soutěže ve znalostech z oblasti projektového řízení - v narychlo složeném týmu jsme se umístili na slušném třetím místě. Přednášející a jejich příspěvky byly skvělé, stejně jako organizace akce. Děkujeme.

» 16. 5. 2022 – Návrh minimálního standardu připomínkován Projektovou kanceláří NÚKIB: Ve snaze o co nejkvalitnější budoucí směřování projektového řízení ve veřejné sféře jsme se podělili o naše připomínky k návrhu standardu ze strany kolegů z MV ČR.

» 27. – 28. 4. 2022 – Školení v prostředí statku Benice: Odborníci z MV ČR, MUNI a PMI.cz nám představili velice aktuální a užitečná témata, konkrétně o: kvalifikačním rámci v kyberbezpečnosti; příležitostech programů bezpečnostního výzkumu MV ČR a o klíčových zkušenostech z realizace projektů v kontextu ICT a státní správy. Akce posloužila k předání zkušeností i k vytvoření společných zážitků.

 » 6. 4. 2022 – Konference PMI.cz 2022 „Ready for future?“: Tato odborná konference neunikla pozornosti zástupce NÚKIB a naší snaze držet krok s nejaktuálnějšími trendy v projektovém řízení ve světě. Akce byla organizovaná našimi partnery z PMI.cz a byla obsazena řadou významných zahraničních hostů. Doprovázeli ji networkingové aktivity a soutěže.

 » 23. 3. 2022 – Prezentace zdravotnickým subjektům: Ve spolupráci s naším Odborem regulace a s Řídícím orgánem relevantních výzev (MMR) jsme s pomocí telemostu představili příklady podporovaných aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti z fondů EU (IROP). Diskutovali jsme i základní principy a podmínky. Podpořili jsme tím plnění svěřeného bodu z Akčního plánu kybernetické bezpečnosti, kterým se věnujeme pomoci zajištění kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví.

» 15. 3. 2022Z činnosti pracovní skupiny připravující výzvy z EU-IROP: Proběhlo jednání pracovního týmu IROP pro Specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost (IROP, pro období 2021-2027). Na tomto jednání byli členové pracovního týmu informování o aktuálním stavu přípravy IROP 2021-2027, předpokládaném harmonogramu výzev v aktivitě v oblasti eGovernmentu a kybernetické bezpečnosti. Dále se projednávala kritéria přijatelnosti pro projekty v dané oblasti a dílčí parametry „kybervýzvy“. NÚKIB, resp. člen jeho Projektové kanceláře, je zastoupen v pracovním týmu IROPu.

» 3. 5. 2022 – Setkání CRR s významnými partnery: Centrum pro regionální rozvoj (CRR) nás pozvalo na setkání určené jeho významným partnerům z řad organizačních složek státu. Tématem bylo informování ze strany CRR o novinkách v nadcházejícím programovém období 2021 – 2027. Kromě NÚKIB byli přítomni zástupci ze strany ministerstev, IZS a dalších subjektů.

» 15. 2. 2022 - Konference k eGovernmentu v Jihlavě: Tématem byly příležitosti pro čerpání z EU fondů programu IROP (2021- 2027) v oblasti eGovernmentu a kyberbezpečnosti. aktuální stav přípravy; hodnocení projektů v eGovernmentu, aktuality v regulaci kybernetické bezpečnosti a další. Přítomni byli zástupci IROP a MMR, včetně p. náměstka Profanta.

» 8. 2. 2022 – Systémové myšlení v projektovém řízení: Zúčastnili jsme se další z odborných akcí PMI.cz s tématem systémového přístupu. Představený rámec umožňuje strukturovaně analyzovat příčiny a reakce prostředí na změny, a to s velkým potenciálem pro využití v oblasti projektového řízení. Přednášejícím nebyl nikdo jiný, než ředitelka PMI.cz Lenka Pincot.

» 16. 12. 2021 – Díky kolegům z PMI.cz a za našeho přičinění byl uspořádán další ročník společné odborně-společenské akce v závěru roku. Tentokrát online, tématy přednášek jsou: Nejzajímavější poznatky z akcí PMI.cz roku 2021; Úvod do PMBOK verze 7 a Agilní řízení. Samozřejmě nechybí diskuze a online networking.

» 10. 11. 2021 – Zúčastnili jsme workshopu PMI.cz „Citizen-Development“ s přednáškou a praktickým vyzkoušením jednoduchých nástrojů pro vývoj (s pomocí cloudového SW) ve skupinách.

» 2. 11. 2021 – V návaznosti na setkání projektových kanceláří státní správy jsme ve věci minimálního standardu projektového řízení pro státní správu podpořili kolegy z MV ČR svými postřehy v rámci neformální konzultace. Následně jsme poslali vyplněný dotazník, který poslouží v dalších fázích. Děkujeme za obětavé řízení této aktivity v gesci MV ČR, vyplývající z koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.

 » 1. 11. 2021 – Jednání pracovního týmu IROP pro Specifický cíl 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost (IROP 2021-2027). NÚKIB je zastoupen v týmu ze strany naší Projektové kanceláře. Tématem bylo informování o aktuálním stavu přípravy IROP 2021-2027 ad.

 » 6. 10. 2021  - Zúčastnili jsme se události PMI.czPMBOK® verze 7 – představení revoluční změny“, která nám dala podnětné a přehledné informace o nové verzi této celosvětově používané metodiky projektového řízení.

» 22. – 24. 09. 2021 – Proběhl již sedmý ročník konference o kybernetické bezpečnosti CyberCon Brno, pořádaný NÚKIBem. Z Projektové kanceláře jsme se zúčastnili tradičně v hojném počtu a mohli jsme se tak seznámit s užitečnými informacemi o konkrétních projektech, ale také o technologickém vývoji a dalších důležitých trendech, relevantních pro naše odvětví. Nechyběl taktéž tradiční a povedený networking.

» 22. 09. 2021 –  Společně v rámci Projektové kanceláře jsme se zúčastnili velice podnětné online přednášky PMI.cz s tématem „Change Management - let's focus on people“.

 » 2. 9. 2021 – Proběhlo setkání projektových a programových pracovníků Agentury Evropské unie pro kosmický program (EUSPA, dříve GSA) a naší Projektové kanceláře. Zúčastnil se i další kolega z PMI.cz.

» 31. 8. 2021 – S naší účastí proběhlo velice vydařené setkání projektových kanceláří veřejné správy – mj. s podnětným tématem vytvoření minimálního standardu projektového řízení napříč státní správou. Nebyla vynechána ani příležitost k networkingu.

» 18. 8. 2021 – S naším přispěním vznikla akce PMI.czportfolio managementu - vč. případové studie. Z ní, i z následné diskuze, jsme si vzali mnohé. Děkujeme!

» 4. 6. 2021 – Vydali jsme Doporučení pro projektového manažera – kybernetická bezpečnost. O pomůcce jsme podrobněji informovali spolu s partnery z PMI.cz na sociálních sítích.

» 31. 5. 2021 – Partnerům podílejícím se na výzkumu na poli kyberbezpečnosti jsme poslali interní pomůcku představující vybrané možnosti financování projektů v oblasti nad rámec rozpočtů samotných organizací.

» 19. 5. 2021 – Organizátoři každoroční oblíbené konference projektového řízení ve Zlíně informovali o nutnosti zrušení náhradního letošního termínu akce a přesunutí na 17. - 19. 5. 2022. Budeme se těšit.

» 21. 4. 2021 – Zúčastnili jsme se inspirativní online akce PMI.cz „Sustainability and Green Project Management“