Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Na úrovni mateřských, základních a středních škol usilujeme především o prevenci, která u žáků buduje návyky potřebné pro bezpečný pohyb na internetu a bezpečné používání digitálních technologií. Jejich hlavním záměrem je prakticky ukázat, jak pracovat s tématy bezpečného internetu ve výuce. Dalším stěžejním produktem je rozcestník pro učitele, který odkazuje na kvalitní materiály podporující výuku témat kybernetické bezpečnosti. V oblasti vysokého školství se soustředíme především na správu seznamu vysokoškolských oborů zaměřených na kybernetickou bezpečnost a dále výuku předmětů, které přímo garantujeme, nebo kam jsme zváni jako hostující přednášející. Angažujeme se také v odborných panelech v oblasti vzdělávání a také přispíváme k rozvoji Rámcových vzdělávacích programů. Také nezapomínáme na pracovníky, kteří se zaměřují na koordinaci prevence – metodiky prevence.