Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Formuláře pro hlášení kontaktních údajů a kybernetických bezpečnostních incidentů jsou určeny pro správce a provozovatele informačního systému kritické informační infrastruktury, významného informačního systému a informačního systému základní služby, stejně tak jako pro provozovatele základní služby.

Formulář pro hlášení kontaktních údajů (KII, VIS, ISZS, PZS) – pro splnění povinnosti podle § 16 odst. 2 písm. b) zákona o kybernetické bezpečnosti

Vyplněné formuláře s hlášením kontaktních údajů prosím zasílejte do datové schránky NÚKIB, ID: zzfnkp3 nebo elektronicky podepsané na e-mail regulace@nukib.cz

Při hlášení kontaktních údajů prosím postupujte podle návodu uvedeného zde.


Formulář pro oznámení způsobu provedení reaktivního opatření – pro splnění povinnosti podle § 13 odst. 4 zákona o kybernetické bezpečnosti

Vyplněné formuláře s oznámením způsobu provedeného reaktivního opatření a jeho výsledku prosím zasílejte do datové schránky NÚKIB, ID: zzfnkp3 nebo elektronicky podepsané na e-mail regulace@nukib.cz

Při oznámení způsobu provedeného reaktivního opatření a jeho výsledku prosím postupujte podle návodu uvedeného zde.


Formulář pro hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu (KII, VIS, ISZS) – pro splnění povinnosti podle § 8 odst. 1, 4 a 8 zákona o kybernetické bezpečnosti

Při hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů prosím postupujte podle návodu uvedeného zde. Formulář pro vyplnění hlášení KBI naleznete zde.

V případě orgánu a osoby podle § 3 písm. a), b) a h) zákona o kybernetické bezpečnosti se ohlašovací povinnost uplatní vůči národnímu CERT týmu (CZ.NIC). Formuláře národního CERT týmu naleznete na webu CSIRT.cz, pro hlášení kontaktních údajů zde a pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů zde.


Formulář hodnocení bezpečnostních úrovní 

Pro splnění povinnosti podle § 4 odst. 5 zákona o kybernetické bezpečnosti ve spojení s vyhláškou 315/2021 Sb., o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci.

  • ke stažení zde

 


Formuláře pro zápis poskytovatele služby cloud computingu a nabídky služby cloud computingu

Pro podání žádosti o zápis poskytovatele služby cloud computingu a nabídky služby cloud computingu podle § 6q odst. 3 a 6t odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve spojení s vyhláškou č. 316/2021 Sb., o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu.

Z hlediska vyhlášky č. 316/2021 Sb., o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu jsou relevantní listy označené jako „Identifikační údaje“, „Podklady k ověření IaaS-PaaS“ a „Podklady k ověření SaaS“.