Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Digitální technologie a internet jsou základními stavebními kameny dnešní společnosti a stále více pronikají do našich profesních i osobních životů. Proměňují způsoby naší práce, komunikace, navazování vztahů, trávení volného času a celkově upravují vzorce našeho myšlení v každodenních situacích. V tomto kontextu by  měla být dovednost bezpečného a etického využívání digitálních technologií a internetu nedílnou součástí všedního života. Přesto tato dovednost zůstává napříč společností značně podceňovanou a nedostatečně pochopenou. Z toho důvodu šíříme osvětu a vzděláváme různé cílové skupiny. Naší primární cílovou skupinou pro vzdělávání jsou úředníci, zaměstnanci veřejné správy a další osoby podle Zákona o kybernetické bezpečnosti. Do sekundární skupiny řadíme žáky mateřských, základních i středních škol, u kterých se snažíme přispívat k budování návyků bezpečného informačního chování. Na několika úrovních spolupracujeme s univerzitami, kterým poskytujeme přednášky a další součinnost při přípravě budoucích odborníků. Nezapomínáme ani na širší veřejnost, kde nabízíme rodičům oporu při jejich nelehkém úkolu - výchově dětí v digitální éře. Seniorům pomáhame orientovat se na internetu a využívat jeho výhod bez toho, aby se stali snadnou obětí podvodníků a útočníků.

Vytváříme a pořádáme:

 • Bezpečnostní doporučení
 • Rozcestníky osvětových a vzdělávacích materiálů pro jednotlivé cílové skupiny
 • E-learningové kurzy kybernetické bezpečnosti
 • Seznam vysokoškolských oborů zaměřených na kybernetickou bezpečnost
 • Konference, semináře a workshopy

Poskytujeme:

  • E-learning pro úředníky veřejné správy
  • E-learning pro manažery kybernetické bezpečnosti
  • Aktivní účast na tematických či souvisejících konferencích
  • Přednášky z oblasti kybernetické bezpečnosti pro vybrané cílové skupiny
   (pro sekundární cílovou skupinu v omezené míře)
  • Seznam organizací poskytujících kontaktní vzdělávání (přednášky a semináře) pro sekundární cílovou skupinu (školy, běžnou veřejnost apod.)

Neposkytujeme školení, která se zaměřují na:

 • Selektivní a indikovanou prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • Praktická školení a podporu k technickému zabezpečení
 • Problematiku GDPR

Naše konference

Zodpovídáme za konference pro pedagogy, které se uskuteční v rámci Festivalu bezpečného internetu. Jejich hlavním záměrem je prakticky ukázat, jak pracovat s tématy bezpečného internetu ve výuce. Sledujte web www.fbifest.cz, kde již brzy zveřejníme informace k letošnímu ročníku.

Kontakt na vzdělávání

Pokud máte zájem o naše vzdělávací aktivity, máte podnět ke spolupráci nebo máte tipy či připomínky k našemu obsahu, můžete nás kontaktovat na e-mailu: vzdelavani@nukib.cz. Pro zájemce je zde také možnost nahlédnutí do interaktivní mapy, která přibližuje náš pohyb v terénu.