Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Pojmy jako kyberšikana, netolismus nebo kybergrooming nemusí být každému jasné. Přitom mohou výrazně ovlivňovat jak životy nás, tak životy našich dětí nebo našich žáků. Jedním z nejlepších a nejoblíbenějších způsobů jak se seznamovat s touto tématikou je prostřednictvím kontaktní výuky – tedy pomocí lektorovaných přednášek a seminářů. Ta může směřovat jak přímo směrem k žákům tak i směrem k pedagogům nebo rodičům. Koho však máme oslovit v případě, že máme zájem o takovouto formu vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti? Připravili jsme pro Vás přehled organizací a subjektů, které jsou schopny kontaktní výuku těchto témat zajistit. Předkládaná mapa je rozdělena do tří základních oblastí – Akreditované NNO, Metodikové prevence a Soukromé organizace. Z výzkumu organizace Kraje pro bezpečný internet vyplývá, že žáci nejraději slyší téma o kyberkriminitalitě a bezpečném chování na internetu z úst pedagogů (40% žáků) a policistů (32.7% žáků).

Preventisté

Tato kategorie (v mapě vyznačena modrou barvou) představuje jedtnolivé osoby a organizace, které působí v oblasti prevence. Jejich pracovní náplní je žvyšování povědovímí o těchto jevech jak mezi rodiči tak mezi žáky a případně i mezi pedagogy. Pokud se chcete dozvědět více o schématu metodiků prevence navštivtě naši stránku, která se jim přímo věnuje. Pro větší přehlednost jsme tuto kategorii rozděleli na jednotlivé úrovně, které vychází z českého systému preventistů. Mezi metodiky prevence najdete i odkazy na OOddělení krajských odborů tisku a prevence PČR, která jsou schopna dojednat kontaktní vzdělávání od policejních preventistů.

  • Oddělení krajských odborů tisku a prevence PČR
  • Manažeři prevence kriminality
  • Krajští školní koordinátoři prevence
  • Probační a mediační služba
  • Okresní metodici preventivních aktivit
  • Zařízení pro preventivně výchovnou péči

Akreditované NNO

Tato kategorie (v mapě vyznačena červenou barvou) představuje neziskové organizace zabývající se primárními preventivními programy v oblasti kybernetické bezpešnosti (kyberšikana, netolismus, sociální sítě apod.) a vychází ze seznamu NNO akreditovaných MŠMT.

Ostatní organizace

Poslední výraznou kateogorií (v mapě vyznačena zelenou barvou), kterou jsme do naší mapy a přehledu kontaktní výuky zařadili, jsou ostatní organizace. Ve velké míře se jedná o společnosti, které se v rámci svých osvětových nebo společesnkých aktivit věnují problematice kybernetické bezpečnosti. Dále jsou zde zařazeny i další organizace, které se kontaktnímu vzdělávání věnují ale nemají příslušnou akreditaci MŠMT.

Mapa kontaktního vzdělávání

Mapu kontaktního vzdělávání si můžete otevřít a poté si vybrat, které kategorie si chcete nechávat zobrazit. Můžete si tak například nechat zobrazit pouze seznam akreditovaných NNO, nebo pouze jednu specifickou subkateogrii preventistů. Pokud v mapě nenaleznete svou organizaci nebo svou osobu a myslíte si, že byste zde neměli chybět tak nám dejte vědět a do mapy Vás rádi přidáme. Stejně tak se neváhejte ozvat v případě, že byste o své organizaci potřebovali změnit nebo upřesnit uvedené údaje.