Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Jsme správním úřadem pro:

 • kybernetickou bezpečnost,
 • ochranu utajovaných informací pro oblast informačních a komunikačních systémů,
 • kryptografickou ochranu,
 • problematiku veřejně regulované služby navigačního systému Galileo (PRS).

To znamená, že:

 • u nás pracují vysoce odborní specialisté v oblasti kybernetické bezpečnosti a kryptografické ochrany,
 • pod nás patří vládní bezpečnostní tým, tzv. Vládní CERT České republiky (GovCERT.CZ),
 • spolupracujeme s ostatními CERT a CSIRT bezpečnostními týmy v doma i po celém světě,
 • připravujeme národní bezpečnostní standardy v oblasti kyber bezpečnosti,
 • stanovujeme bezpečnostní standardy pro informační systémy, které jsou důležité pro chod našeho státu,  pro tzv. kritickou informační infrastrukturu,
 • stanovujeme ochranu utajovaných informací v oblasti informačních a komunikačních systémů,
 • vykonáváme funkci tzv. příslušného orgánu PRS (anglicky Competent PRS Authority), jehož hlavním úkolem je implementace služby PRS navigačního systému Galileo v ČR,
 • zajišťujeme bezpečnostní správu provozu služby PRS navigačního systému Galileo v ČR,
 • přípravujeme a koordinujeme kybernetická cvičení jak v ČR, tak v zahraničí,
 • vytváříme a na mezinárodním poli hájíme pozice ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • připravujeme zákony a podzákonné normy v oblasti kybernetické bezpečnosti,
 • vytyčujeme národní strategie kybernetické bezpečnosti,
 • děláme osvětu a podporujeme vzdělávání v oblasti kyber bezpečnosti,
 • máme vlastní výzkum a vývoj, zabýváme se šifrováním,
 • děláme další zajímavé věci pro kybernetickou a informační bezpečnost České republiky.

Pracoviště:

Etický kodex zaměstnanců NÚKIB:

 • Naši zaměstnanci se řídí Etickým kodexem, kterým Úřad podporuje rozvíjení vysoké úrovně etiky a profesionality ve vztahu k veřejnosti, partnerům i vlastním spolupracovníkům.

Poslání, vize a hodnoty NÚKIB