Úvodní stránka

Logo NÚKIB

NÚKIB v oblasti kryptografické ochrany mimo jiné provádí:

  • zajišťování a koordinování kryptologického výzkumu a vývoje, řízení kryptografické ochrany utajovaných informací (vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací),
  • certifikace kryptografických prostředků a kryptografických pracovišť (vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací),
  • kontroly dodržování podmínek kryptografické ochrany utajovaných informací,
  • ověřování a schvalování způsobilosti kryptografických pracovišť pro manipulaci s kryptografickým materiálem EU.

Oblast kryptografické ochrany v působnosti NÚKIB zajišťuje:

  • Oddělení certifikací kryptografických prostředků a pracovišť (OCKPP)
  • Oddělení Národní distribuční středisko (ONDS)
  • Oddělení kryptologických analýz (OKA)
  • Oddělení vývoje kryptografických prostředků (OVKP)

Předpisy:

Oblasti působnosti kryptografické ochrany: