Úvodní stránka

Logo NÚKIB

  1. Výzva k podávání projektů Národního koordinačního centra „CyberResilience Boost: Podpora odolnosti proti kybernetickým hrozbám“.

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v roli Národního koordinačního centra v oblasti kybernetické bezpečnosti dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/887 vyhlašuje 1. Výzvu k podávání projektů Národního koordinačního centra „CyberResilience Boost: Podpora odolnosti proti kybernetickým hrozbám“. Příjem žádostí o podporu projektu je zahájen dne 17. června 2024.

Výzva alokuje finanční prostředky na podporu malých pilotních projektů a iniciativ, které reagují na aktuální a vyvíjející se potřeby české a evropské komunity v oblasti kybernetické bezpečnosti. Hlavním cílem výzvy je podpořit spolupráci mezi akademickým a soukromým sektorem a posílit odolnost vůči kybernetickým hrozbám prostřednictvím dosažení dílčích cílů formulovaných pro jednotlivé oblasti podpory, kterými jsou:

  1. rozvoj odborných kapacit a zvyšování kvalifikace,
  2. podpora mezisektorové a mezinárodní spolupráce,
  3. zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti.

 

nkc vyzva2

 

Výzva je vyhlášena jako průběžná. Projekty budou hodnoceny a bude rozhodováno o jejich podpoře v pořadí, ve kterém budou podány v souladu s touto výzvou, a to až do vyčerpání celkové alokace finančních prostředků této výzvy.

Tato výzva nesměřuje k podpoře projektů výzkumu, vývoje a inovací ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím datové schránky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (ID: zzfnkp3, do předmětu datové zprávy uveďte název výzvy „CyberResilience Boost: Podpora odolnosti proti kybernetickým hrozbám“).

Příjem žádostí bude ukončen 18. srpna 2024 v 19:00 hod.

Výhradním kontaktem pro veškeré dotazy týkající se výzvy je e-mailová adresa ncc@nukib.gov.cz.

Podpora je poskytována v rámci projektu National Coordination Centre in the Czech Republic (zkráceně NCC-CZ, číslo projektu 101127941) kofinancovaného z programu Digitální Evropa. Projekt je realizován ve spolupráci s partnerem CyberSecurity Hub, z. ú.

Výzvu a její podmínky naleznete ke stažení níže.

nkc vyzva1

 

Dokumenty ke stažení:

Vyplněné dokumenty ve formátu docx převeďte do formátu pdf a následně podepište preferovaně uznávaným elektronickým podpisem. Celou žádost prosím pošlete do datové schránky Úřadu.

Datum vyvěšení písemnosti Název Datum sejmutí písemnosti Soubor
17.06.2024 Výzva_NUKI0C07P8XA - Stáhnout PDF
17.06.2024 Příloha č. 1 Čestné prohlášení k projektu - Stáhnout DOCX
17.06.2024 Příloha č. 2 Formulář žádosti projektu - Stáhnout DOCX
17.06.2024 Příloha č. 3 Položkový rozpočet - Stáhnout XLSX
17.06.2024 Příloha č. 4 Podmínky soutěže Národního koordinačního centra - Stáhnout PDF
17.06.2024 Příloha č. 5 Všeobecné podmínky realizace projektu - Stáhnout PDF
17.06.2024 Příloha č. 6 Čestné prohlášení o způsobilosti žadatele - Stáhnout DOCX

Předchozí výzvy: