Úvodní stránka

Logo NÚKIB

NÚKIB představuje kompletně novou podobu svých webových stránek. Nová je zejména jejich struktura a sjednocení značek NÚKIB a Národní centrum kybernetické bezpečnosti, tj. jedna ze sekcí NÚKIB, která dosud byla na samostatné doméně govcert.cz.

„Důvodem sjednocení dvou webů byla zejména snaha o další posílení v současnosti už známé a silné značky NÚKIB a obecně sjednocení všech našich činností pod jednou střechou. Dalším důvodem bylo odstranění nejasností, které používání dvou označení často přinášelo,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka s tím, že rozdělení webů mělo historické důvody, neboť Národní centrum kybernetické bezpečnosti původně spadalo pod Národní bezpečnostní úřad a až v roce 2017 se oddělilo a vytvořilo základní kámen nově vzniklého Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost – NÚKIB.

Cílem webu je také komplexněji představit všechny oblasti, kterým se úřad věnuje. Klíčovou součástí nadále zůstává kybernetická bezpečnost, v níž kromě jejího samotného zajišťování pomocí vládního CERT, úřad vytváří také regulaci, kontroluje subjekty spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti, provádí výzkum a organizuje cvičení kybernetické bezpečnosti.

Nově jsme také přidali kontakty na naše cyber attaché, jejichž prací je udržování kontaktů a výměna informací s našimi partnery v zahraničí. Tyto pracovníky NÚKIB cíleně vysílá na místa, která mají největší zkušenosti s kybernetickou bezpečností, případně se v těchto místech a institucích tvoří důležitá rozhodnutí s významem pro evropskou či celosvětovou kybernetickou bezpečnost.

Stejně důležitou a podobně rozsáhlou oblast představuje ochrana utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech, která zahrnuje mimo jiné i kryptografickou ochranu či ochranu před únikem informací prostřednictvím kompromitujícího elektromagnetického vyzařování.

Zároveň v NÚKIB působí tzv. Národní centrum PRS, jehož hlavním úkolem je implementace služby PRS systému Galileo v České republice. Jde o tzv. veřejně regulovanou službu navigačního systému Galileo, která je určena zejména bezpečnostním a záchranným složkám či armádě.

Neméně důležitá je také provozní sekce NÚKIB, která směrem ven organizuje zejména výběrová řízení na volné pozice a z vnitřního pohledu se stará o celý chod úřadu rozpočtu, správy majetku a dalších nezbytných činností.

„Doufám, že nová podoba webu a jeho nová struktura pomohou osvětlit veřejnosti, co je vlastně náplní naší práce a proč je pro ni náš úřad užitečný a důležitý. Jako bezpečnostní instituce nemůžeme o některých věcech veřejně hovořit, zejména se to týká bezpečnostních incidentů a zranitelností v systémech důležitých pro chod státu, neboť tyto informace jsou snadno zneužitelné. Ale tím ostatním se rádi pochlubíme. Naše v mnoha oblastech světové renomé je pro mě důkazem, že to děláme dobře,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka.