Úvodní stránka

Logo NÚKIB

Pomůcka k auditu bezpečnostních opatření podle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti č. 82/2018 Sb. (pracovní verze checklistu)
Bezpečnostní role a jejich začlenění v organizaci
Požadavky na smlouvy s dodavateli
  • Vodítko k vysvětlení jednotlivých požadavků vyhlášky č. 82/2018 Sb. kladených na smlouvy s dodavateli. Jedná se o vysvětlení jednotlivých požadavků přílohy č. 7 této vyhlášky. Materiál byl doplněn o poznatky z praxe (verze 1.2)
  • Stáhnout pdf (v1.4 platná ke dni 22.12.2022)
Doporučení v oblasti kryptografických prostředků
  • Více informací k tomuto doporučení naleznete zde.
Průvodce řízením aktiv a rizik dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 
Vodítka pro hodnocení dopadů - metodický materiál
  • Účelem tohoto podpůrného materiálu je poskytnutí vodítek pro hodnocení důležitosti informačních a komunikačních systémů, hodnocení důležitost aktiv a s tím související řízení rizik, odvození požadavků na bezpečnost zpracovávaných informací a informačních systémů. Dále také nastavení jednotících kritérií dopadu narušení bezpečnosti informací a poskytnutí pomoci správcům informačních a komunikačních systémů se zařazením jejich systémů do správné kategorie podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti – tedy zařazení mezi významné informační systémy, informační či komunikační systémy kritické informační infrastruktury či informační systémy základní služby.
  • Stáhnout metodiku vč. přílohy (dopadové tabulky) (v1.2 platná ke dni 20.03.2018)
  • Stáhnout jen dopadovou tabulku (v1.2 platná ke dni 20.03.2018)
Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k hodnoceni rizik KB
  • Tento podpůrný materiál má přiblížit problematiku hodnocení rizik u výběrového řízení s důrazem na provedení formou veřejné zakázky hlavně těm, kteří s ní mají jen minimální nebo žádné zkušenosti. Ti se zkušenostmi, kteří jsou zodpovědní za hodnocení rizik v procesu řízení dodavatelů, mohou dokument využít jako zdroj inspirace k vylepšení vlastních zavedených postupů.
  • Stáhnout pdf (v1.0 platná ke dni 04.09.2023)
Metodika řízení dodavatelů